Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz

 

Sanat Etkinliklerimiz  
Görsel sanatlar ve müzik dallarında yapılan sanat etkinliklerinde öğrenciler; yetenekleri doğrultusunda resim, kil, ebru, yağlı boyama, tezhip, gitar, piyano, keman, kanun, org, ud çalışmalarına katılırlar. 

Görsel Sanatlar 

Okulumuzda;  5,6, ve 7. Sınıflara yönelik Görsel Sanatlar dersinde branşlaşma eğitimi uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz sene başında;  Resim, El Sanatları-grafik, ve Geleneksel Türk Sanatları branşlarından uygulamalı değerlendirme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ve velilerin branş tercihleri istenir ve tüm bunların sonuçlarında kurulan bir komisyon kararıyla öğrencinin yetenek ilgi ve istekleri doğrultusunda bir branşa ataması yapılır.

Okulumuzda dört adet resim atölyesi vardır. Bu atölyelerde;   branş dersleri, yarışmalara hazırlık ve proje çalışmaları yapılır. Bu çalışmaların sonucunda, kendisini geliştiren her öğrencinin katılabildiği farklı seviyelerdeki yarışmalara ve sergilere hazırlıklar yapılır. Yıl sonunda ise hem okul içinde hem e okul dışındaki mekanlarda öğrencilerin eserlerini sergileme fırsatı bulurlar.

 

Spor Etkinliklerimiz 
Her türlü sportif etkinliğe imkan sağlayan okulumuzda; öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda basketbol, voleybol, buz pateni, futbol, squash, masa tenisi, jimnastik, karate, tenis, satranç çalışmalarına katılırlar. 
Okulumuzda beden eğitimi derslerinde öğrencilerimize amaç olarak iyi duruş alışkanlığı edinebilmek, Sinir-kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilmek, ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmek, dostça oynamak ve yarışmak, kazananı taktir etmek, kaybetmeyi kabullenmek, hile ve haksızlığın karşısında olabilmek, beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme imkanları sunuyoruz.
Ayrıca haftada iki gün kış spor okulu ve kulüp dersleri yapıp öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerini sağlayarak yeterli seviyeye geldikleri zaman onları okulumuz adına müsabakalara götürüyoruz.
 

Dersler

Türkçe  

Öğrencilerimiz, orta öğretimin sonunda Türkçe dersi kapsamında aşağıda belirtilen kültürel birikime sahip olurlar:

 • Türk ve Dünya Edebiyatı´nın ünlü yazar ve şairlerini tanırlar.
 • Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan en az bir klasik eser okuyup incelerler.
 • Çağdaş Türk Edebiyatı’nı ve yazarlarını tanırlar.
 • Türk Edebiyatı´ndan her yıl en az 5 eser okumuş olurlar.
 • Dünya Edebiyatı´ndan her yıl en az 1 eser okumuş olurlar.
 • Her yıl, çağdaş yazarlardan en az 5 eser okumuş olurlar.
 • Türk ve Dünya Edebiyatı´nın ödüllü eserlerinden en az bir tanesini okumuş olurlar.
 • Her yıl, en az 5 edebiyatçı ile söyleşi yapar; kitaplarını imzalatma fırsatını yakalarlar.
 • En az 3 yazarla atölye çalışması yaparlar.
 • Kütüphaneyi etkin kullanmayı ve araştırma yapmayı öğrenmiş olurlar.
 • İstanbul içi kitap fuarı, yazar söyleşi ve imza günleri gibi etkinliklerden haberdar olurlar. 
 • Her yıl şiir ve şairler hakkında bilgi edinir, en az 6 şiiri ezbere bilirler.
 • Türkçe dersi ile ilgili en az bir sosyal sorumluluk projesinde yer alırlar.
 • Türkçe kelime dağarcıklarını her yıl biraz daha geliştirir, yüzlerce yeni kelimeyi dağarcıklarına eklerler.
 • Kendi yazılarının yer aldığı bir kitabı imzalayarak velilerine hediye ederler.
 • Her yıl en az bir tiyatro oyunu seyretmiş olurlar.
 • Her yıl bir sinema filmi izler, sözlü olarak eleştirisini yaparlar.
 • Türk Dili’ne saygılıdırlar, günlük yaşamda dilin kullanımına özen göstermeye, dili anlatım bozukluğu yapmadan iyi kullanmaya çalışırlar.
 • Türkiye, il ve ilçe geneli şiir veya kompozisyon yarışmalarından haberdar olurlar. Okulumuz ve Türkçe öğretmenlerimiz öğrencilere bu konuda rehberlik yapar ve öğrencilerimizi başarıya teşvik eder. 

İngilizce  

 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile dilbilgisini doğru kullanabilme, 
 • Değişik kültürleri tanıyarak iletişim yeteneğini geliştirebilme, 
 • Farklı bir dilde okuma alışkanlığını kazandırabilme, 
 • Film izleme, müzik dinleme gibi etkinliklerle öğrendiklerini günlük hayata geçirebilme.
 • Yabancı öğretmenlerimizin uzman desteği ile öğrencilerin kendine güvenerek konuşmalarını destekleyecek bir öğretim ortamı oluşturmak.
 • Birçok farklı fikir ve kültürle ilgili kitaplar okumaları böylece kelime ve okuma stratejileri edinmelerini sağlamak. Bu kelime ve bilgileri farklı edebi türlerde yazmalarını sağlayarak, kendilerini ifade ederken yapay değil doğal olarak dil ile etkileşime girmelerini sağlamak.
 • Sonuç odaklı değil, süreç odaklı değerlendirme ölçekleriyle her öğrencinin en iyi performansını verebilmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası proje, yarışma ve sertifika programlarına katılmalarına olanak sağlayarak dil öğrenirken yaratıcılık, takım çalışması ve disiplinli çalışma gibi erdemlere sahip olmalarını sağlamak.
 • Ders kitabına bağlı kalmadan öğrenilen bilgilerin mutlaka davranış ve eyleme dönüşmesini amaçlayan bir müfredat planı ile hem akademik başarı hem de gündelik hayatta gerekli olan İngilizce bilgisine sahip olmalarını sağlamak.

Teknoloji Dersleri  

 • Bilgi teknolojisinde kullanılan terim ve bilgiye sahip olabilme, 
 • Günümüzün gelişmiş işletim sistemlerini kullanabilme, 
 • Bağımsız bir şekilde üretebilme ve ürettiğini sunabilme kabiliyetini geliştirme, 
 • Teknoloji ile barışık ve teknolojiyi hayatına geçirmiş öğrenciler yetiştirebilme. 

Matematik

 • Zaman, mekan ve sayılar arasındaki ilişkiyi kavratabilme. 
 • Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme kabiliyetini geliştirme. 
 • Matematiksel düşünce ile üretkenliği birleştirip değişik projeleri hayata geçirebilme. 
 • Edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde uygulamalarını öğretebilme. 

Fen ve Teknoloji  

 • Merak eden, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirme. 
 • Bilimsel yöntemler kullanarak deneyler yapabilme 
 • Bilimsel bir bakış açısı kazandırma. 
 • Birlikte çalışma becerisini geliştirip sağlıklı laboratuvar kullanımını uygulama. 

Sosyal Bilgiler  

 • Geçmişi yorumlayıp bugünü açıklayabilme. 
 • İçinde bulunulan toplumun değerlerine saygı duyabilme ve bunları uygulayabilme. 
 • Sorumluluklarına sahip çıkarak değişime ayak uydurabilme ve yaşamla başa çıkabilme kabiliyetini geliştirme. 
 • Özgür düşünce, eleştirel anlayış ve sorgulayıcı mantığı aynı anda kazandırabilme. 

Uygulamalı Dersler  

 • Duygular, sözler ve hayaller doğrultusunda anlam oluşturabilme becerisini kazandırabilme. 
 • Kendilerini tanımalarına olanak sağlama. 
 • Mutlu, üretken ve estetik becerilere sahip bireyler yetiştirebilme. 
 • Yaşamın anlamı hakkında değişik bakış açıları kazandırabilme.