Etütler
Etütler

 

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında,

Öğrencilerimize, gün içerisinde yapılan dersleri değerlendirme, bir sonraki günün derslerine hazırlama, bilgilerini artırma, kazanımlarını pekiştirme ve verimli ders çalışma becerisi kazandırmak amacıyla, branş derslerine giren öğretmenleri nezaretinde etüt uygulamaları yapılmaktadır.

Etütler,  hafta içi 2 gün okul dersleri sonrasında 2 ders saati olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, ihtiyaç duydukları derslere göre bu etütlerden yararlanmaktadır.

Sınav haftalarında etütler ve destek kursları yapılmamaktadır.

Öğrencilerimizin, akademik ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite sınavlarına hazırlamak için   Cumartesi günleri  11 ve 12. Sınıf öğrencilerine, alan derslerinin tamamından 16.00 a kadar YGS/LYS  kursu verilmektedir.

Etüt programları sayesinde;

  • Öğrencilerimiz eksiklik hissettiği konularda tekrar ve soru çözme imkanı bulmaktadırlar.
  • Konu eksikliği yaşamayan öğrencilerimiz için pekiştirme ve konu temelini sağlamlaştırma imkânı sağlanmaktadır.
  • Öğretmen ile bire bir çalışma imkânı bulunmaktadır.
  • Öğrencilerimizin sınavlarının sonuçlarına göre eksik oldukları kazanımları telafi etme imkânı sağlanmaktadır.
  • Okula gelemediğinde öğrenemediği konuyu telafi etme imkânı bulmaktadır.

 

Haftalık etüt listemiz aşağıda yer almaktadır.

ETÜT TARİHİ ÖĞRENCİ ADI SINIFI ETÜT ALDIĞI DERS
1.DERS 2.DERS
22.05.2018 efe koşanoğlu 10c MATEMATİK\beytas  
22.05.2018 emre karadeniz 10c MATEMATİK\beytas  
22.05.2018 ozan çalışkan 10c MATEMATİK\beytas  
22.05.2018 elenay ünsay  10c MATEMATİK\beytas  
22.05.2018 irem çapalar 10b MATEMATİK\beytas  
22.05.2018 musa aras  10b MATEMATİK\beytas  
22.05.2018 emir fatih  10c     MATEMATİK\beytas
22.05.2018 gokay    olçun  10c     MATEMATİK\beytas
22.05.2018 kerem ceylan  10c     MATEMATİK\beytas
22.05.2018 efe koşanoğlu  10c     MATEMATİK\beytas
22.05.2018 bartu   demir  10c     MATEMATİK\beytas