Etütler
Etütler

 

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında,

Öğrencilerimize, gün içerisinde yapılan dersleri değerlendirme, bir sonraki günün derslerine hazırlama, bilgilerini artırma, kazanımlarını pekiştirme ve verimli ders çalışma becerisi kazandırmak amacıyla, branş derslerine giren öğretmenleri nezaretinde etüt uygulamaları yapılmaktadır.

Etütler,  hafta içi 2 gün okul dersleri sonrasında 2 ders saati olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, ihtiyaç duydukları derslere göre bu etütlerden yararlanmaktadır.

Sınav haftalarında etütler ve destek kursları yapılmamaktadır.

Öğrencilerimizin, akademik ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite sınavlarına hazırlamak için   Cumartesi günleri  11 ve 12. Sınıf öğrencilerine, alan derslerinin tamamından 16.00 a kadar YGS/LYS  kursu verilmektedir.

Etüt programları sayesinde;

  • Öğrencilerimiz eksiklik hissettiği konularda tekrar ve soru çözme imkanı bulmaktadırlar.
  • Konu eksikliği yaşamayan öğrencilerimiz için pekiştirme ve konu temelini sağlamlaştırma imkânı sağlanmaktadır.
  • Öğretmen ile bire bir çalışma imkânı bulunmaktadır.
  • Öğrencilerimizin sınavlarının sonuçlarına göre eksik oldukları kazanımları telafi etme imkânı sağlanmaktadır.
  • Okula gelemediğinde öğrenemediği konuyu telafi etme imkânı bulmaktadır.

 

Haftalık etüt listemiz aşağıda yer almaktadır.

ETÜT TARİHİ ÖĞRENCİ ADI SINIFI ETÜT ALDIĞI DERS
1.DERS 2.DERS
17.04.2018 MEHMET AKİF LAMBACI 9/FEN B ECE AYGÜN/ EDEBİYAT  
17.04.2018 BEDİ KAĞAN GÖZÜ 9/FEN B ECE AYGÜN/ EDEBİYAT  
17.04.2018 YUSUF BERA TOPAL  9/FEN B ECE AYGÜN/ EDEBİYAT  
17.04.2018 NAZLI DENİZ DEĞER 9/FEN B ECE AYGÜN/ EDEBİYAT  
17.04.2018 NİSA ÖZEN AYDIN 11 FEN A NURTEN SOMUNCU/TÜRÇE  
17.04.2018 FURKAN SAİD KAYA 11 FEN A   NURTEN SOMUNCU/TÜRÇE
17.04.2018 SELİM BERKE KÖSE 12FENA   MATEMATİK/SEMA PURUT
17.04.2018 FURKAN SAİD KAYA 11 FEN A MATEMATİK/ FİKRET MERMER