Etütler

 

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında,

Öğrencilerimize, gün içerisinde yapılan dersleri değerlendirme, bir sonraki günün derslerine hazırlama, bilgilerini artırma, kazanımlarını pekiştirme ve verimli ders çalışma becerisi kazandırmak amacıyla, branş derslerine giren öğretmenleri nezaretinde etüt uygulamaları yapılmaktadır.

Etütler,  hafta içi 2 gün okul dersleri sonrasında 2 ders saati olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, ihtiyaç duydukları derslere göre bu etütlerden yararlanmaktadır.

Sınav haftalarında etütler ve destek kursları yapılmamaktadır.

Öğrencilerimizin, akademik ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite sınavlarına hazırlamak için   Cumartesi günleri  11 ve 12. Sınıf öğrencilerine, alan derslerinin tamamından 16.00 a kadar YGS/LYS  kursu verilmektedir.

Etüt programları sayesinde;

  • Öğrencilerimiz eksiklik hissettiği konularda tekrar ve soru çözme imkanı bulmaktadırlar.
  • Konu eksikliği yaşamayan öğrencilerimiz için pekiştirme ve konu temelini sağlamlaştırma imkânı sağlanmaktadır.
  • Öğretmen ile bire bir çalışma imkânı bulunmaktadır.
  • Öğrencilerimizin sınavlarının sonuçlarına göre eksik oldukları kazanımları telafi etme imkânı sağlanmaktadır.
  • Okula gelemediğinde öğrenemediği konuyu telafi etme imkânı bulmaktadır.

 

Haftalık etüt listemiz aşağıda yer almaktadır.

ETÜT TARİHİ ÖĞRENCİ ADI SINIFI ETÜT ALDIĞI DERS
1.DERS/ ÖĞR ADI 2.DERS/ÖĞR ADI
18.04.2017 Ayça Arslan 9F              Elif  Gündüz
18.04.2017 Elif Yıkılgan 9F              Elif  Gündüz
18.04.2017 İrem Bölen 9F              Elif  Gündüz
18.04.2017 Su Uçar 9F              Elif  Gündüz
18.04.2017 Nisa Derici 9F              Elif  Gündüz
18.04.2017 EMİRHAN CAMCIOĞLU 11 F MATEMATİK/
BEYTAS YILDIRIM
 
18.04.2017 ŞEVVAL YILMAZ 11 F MATEMATİK/
BEYTAS YILDIRIM
 
18.04.2017 ZEYNEP GÜZEL 11 F BİYOLOJİ/
NURGÜL ÜZER