1. Sınıflar 't' Sesi Çalışmalarını Tamamladı
GÜNCEL HABERLER

Ses temelli öğrenimlerimiz devam ederken sırası gelen 't' sesini hissetme, tanıma ve yazma çalışmaları etkinliklerle tamamlandı.