1. Sınıflar Yaşam Döngülerini Öğrendiler
GÜNCEL HABERLER

1. Sınıflarla bu hafta farklı hayvanların yaşam döngülerini işledik. Konuya girmeden önce kurbağaların ve kelebeklerin yaşam dögüleri hakkında hem internetten hem de farklı kitaplardan bilgi edindik. Daha sonra öğrendiğimiz bilgileri aktivitelerle pekiştirdik. Öğrencilerimiz hayvanların doğdukları evreden yetişkin evrelerine kadar olan süreci resme döktü.