1. Sınıflarla Story-Telling Çalışması
GÜNCEL HABERLER

1. sınıflarla okuduğumuz hikayelerin karışık resimlerini öğrencilerimiz olay sıralamısına göre birleştirdi ve resimlere bakarak hikayeyi tekrar grup arkadaşlarına anlattılar.