2. Sınıflarda Yabancı Dil Edinimi

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında eğitim modelimizin bir parçası olan öğrenen merkezli eğitim kapsamında İngilizce derslerinde öğrenciler sorgulama hatları dahilinde farklı düşünce yöntemleri geliştirmektedirler. Kelime dağarcıklarını, başlattıkları sorgulamanın bir devamı niteliğinde ve bütünlük içinde, düşünmeyi görünür kılma teknikleri ile kalıcı bir şekilde genişletmekteler, aynı zamanda PYP tutum ve profillerinden merak eden, araştıran, sorgulayan öğelerini hayata geçirmektedirler. Çift dilli okur-yazarlar olarak ikinci bir dilde kitap okumayı alışkanlık haline getirirken okuduğunu anlamayı eleştirel düşünme ve farklı bakış açısı geliştirme yeteneklerini de ön plana çıkarmaktadırlar.