5. Sınıflar Türkçe Dersinde Etkinlik Yaparak Dilimizin Zenginliğini Keşfediyor
GÜNCEL HABERLER

5. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde Türkçenin anlam bakımından zengin bir dil olduğunu, bu bakımdan sözcüklerin çok anlamlılığa sahip olduğunu öğrendiler. Öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri kullanarak etkinlik yaptılar. Etkinlikte arkadaşlarıyla gruplar oluşturup hem eğlendiler hem de öğrendiklerini pekiştirdiler. Yaparak yaşayarak öğrenilen bilgilerin kalıcı olduğunu savunan Yapılandırmacı Eğitim Modeli öğrenciyi kendi öğrenmelerinden sorumlu tutar ve öğrencinin kendini gerçekleştirmesi için ona fırsatlar sunar. Öğrencinin merkezde olduğu bu eğitim modelinde öğretmenin rehberliği sayesinde öğrenciler kendilerini ifade etmeyi, sorumluluk almayı, bir arada uyumlu çalışmayı öğrenir ve öğrendiklerini özümser.