Derslerde Kaynak Kitaplarımızı Titizlikle Takip Ediyoruz
GÜNCEL HABERLER

Okulumuzda dersler kadar ders sonrası kullanılan ödev kaynakları da titizlikle takip ediliyor. 5 ve 6. sınıflarda ders kaynaklarının tamamlanıp tamamlanmadığını daha çok öğretmenler takip ediyor. 7 ve 8. sınıflarda ise öğrencilerin kendi sorumluluklarının daha fazla farkında olmaları gerektiği düşüncesiyle hazırlanan kaynak takip formları öğrencilere iki nüsha halinde dağıtıldı. Öğrencilerimiz, sınıf dolaplarına ve çalışma odalarına bu takip formlarını asarak kendi ders kaynaklarını ve görevlerini takip edebiliyorlar. Öğretmenler ve veliler de istedikleri zaman bu formlar üzerinden öğrencilerin hangi konuda olduklarını görebiliyorlar.