Eğitim Teknolojileri Zirvesi
GÜNCEL HABERLER

Okulumuz öğretmenleri 4 Mart’ta yapılan 4. Eğitim Teknolojileri Zirvesine ( ETZ ) katıldı. Zirve, açılış konuşmaları ile başladı. Bazı konularda oldukça faydalı olan zirvenin bazı oturumlarının ise geliştirilmesi gerektiği görüldü. ETZ’de okul içi uygulamalar için kullanılan dijital ürünlerin tanıtımı yapıldı. Eğitim modellerinin geliştirilmesi ve üretkenliğin artırılması konularına değinildi. Programda MIT tarafından geliştirilen Scratch benzeri programla yapılan ve tek satır kod yazmadan oluşturulan android programlama örnekleri çok ilginçti. Bir saat içerisinde, tweet atılabilen Twitter uygulamaları yapıldı. Örneklerle herkesin basit bir şekilde kodlama yapabileceği ancak profesyonel ve ticari kodlamalar için bolca çalışma, sabır ve emek gerektiği paylaşıldı. Lego Education atölyesinde de hayal gücünün üretime etkileri net bir şekilde görüldü.

Panel bölümlerinde öğrencilerin sıkıcı ve sadece bilgi aktarımı yapılan sınıf atmosferinden kurtarılıp teknoloji üreten, yeni arayışlarla problemlere farklı çözümler bulabilen bireylerin yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Çok ders yapmak yerine, içeriği zenginleştirilmiş daha az ders yapmanın başarıyı arttıracağı vurgulandı. Ders saatlerinin fazlalığı nedeniyle başarının düşmesi bilimsel argümanlarla desteklenip, Norveç gibi ülkeler örnek verildi.

Zirvenin en çarpıcı unsurları, gelecekte STEM  ve kodlamayı iyi bilmeyenlerin çok geri kalacak olması ve yakın gelecekte bazı mesleklerin önemini yitirip yeni mesleklerin ortaya çıkacak olmasıydı.