Ekonominik Pazarı
GÜNCEL HABERLER

4.sınıf öğrencilerimiz "Pazar" ünitesi kapsamında pazar ekonomisinin yönetimi ve işleyişiyle ilgili Evyap Ekonominik Pazarını kurdular. Bu süreçte satın alma, muhasebe, reklam, tasarım, satış ve raporlama birimlerinde görev paylaşımı yaparak bir ürünün tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği bütün evreler hakkında deneyim kazandılar.