Ergenlik Dönemi


''Ergenlik Dönemi'' öğrenci semineri yapılmıştır. Bu dönemde gençlerin; fizyolojik, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin nasıl olduğu, ergenliğin bedeni ve ruhu nasıl etkilediği ve bu dönemi nasıl sağlıklı şekilde atlatabilecekleri konuları ele alındı.