Fizik, Kimya ve Biyoloji Deneyleri

9. ,10. ve 11. sınıflarla deneyler yapılmaya devam ediliyor.

Kimya öğretmeni Hilal KILIÇ , Biyoloji Öğretmenleri Esin YILMAZ ve ve Fizik Öğretmeni Ahsen Er TAŞTAN  ile müfredattaki konular ile ilgili deneyler fen laboratuvarında yapıldı.

Öğrencilerimiz teoride öğrendikleri bilgileri, uygulamalı bir şekilde de görmüş oluyorlar. Deney yaparken öğrencilerimiz hem eğlenmiş hem de konuları kalıcı bir şekilde öğrenmiş oluyorlar.

Biyoloji dersinde 9.sınıflar Mayalar Yaşıyor mu? adlı deneyi yaparak canlıların yaşam belirtisi için solunum yapması gerektiğini öğrenmiş oldular.

Kimya dersinde 9.sınıflar simya ile ilgili bir deney yapıp eskiden boyamacılıkta hangi tür bitkilerin kullanıldığını öğrenmiş oldular. 10.sınıflar ise asitler,bazlar ve tuzlar konusunda doğal indikatörlerle ilgili deney yaparak hangi indikatörün asitte ve bazda ne renk verdiğini gördüler.

Fizik dersinde 11.sınıflar eğik düzlemde sürtünme kuvvetinin nasıl hesaplanacağını uygulamalı olarak görmüş oldular.