İngilizce Eğitiminde 2. Sınıflar
GÜNCEL HABERLER

Edebiyat temelli yürüttüğümüz İngilizce programımızın bir parçası ve olmazsa olmazı hikaye okumalarıdır. Temel aldığımız ve önemsediğimiz bir önemli nokta ise, öğrencilerin okumalarını yaparken eleştirel düşünce becerilerini geliştirmek. Mukayese yapma, hikaye çözümleme gibi stratejileri önce basit kavramlardan başlayarak öğreniyorlar sonrasında ise bu stratejiyi hikayeler arasında uygulayabiliyorlar. Soyut kavramları görselleştirerek öğreniyor ve okumalarına uyguluyorlar. Metinler hakkında fikir öne sürme, ve bilgi verme gibi yetenekleri geliştiriyorlar. İkinci bir dilde, anlayarak ve etkili okuma yapabilen, üretken, düşünen, eleştirel yaklaşabilen bireyler olarak kendilerini geliştiriyorlar.