Kimya Deneyle Öğrenilir

Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi Öğrencileri 9. sınıf öğrencileri bu hafta kimyasal tepkime türlerinden yanma ve çözünme-çökelme tepkimelerinin deneylerini yaptılar. Amonyum dikromatın yanma tepkimesini ve iki çözeltinin karıştırılıp, yeni bir katı maddenin oluştuğunu gözlemleyerek, deney yapabilmek için gerekli temel laboratuvar tekniklerini kullandılar. Deney sonunda, bir laboratuvar çalışmasının en önemli parçalarından biri olan deney raporlarını yazdılar. Böylece öğrenciler teorik bilgilerini deney yaparak pekiştirdiler.