Müzik Dersinde Branşlarımızı Seçtik
GÜNCEL HABERLER

                Okulumuz, her yıl sanat eğitimi üzerine birçok yenilikçi ve geliştirici çalışmaya yer vermektedir.  Müzik dersleri (PYP uyumlu Carll Off eğitim modeli), branş çalışmaları, orkestra çalışmaları, atölye ve kış sanat okulu çalışmaları bunların en başında gelen uygulamalarımızdandır.

                Okulumuzda 5, 6 ve 7. sınıf seviyelerinde haftada bir saat olan müzik dersimizde öğrencilerimiz, bir  yıl boyunca seçmiş oldukları bir branşta eğitim almaktadırlar. Üç ile  altı  kişilik sınıflarda yapılan derslerimiz  keman, gitar ve piyano olmak üzere üç ana branşta devam edecektir. Öğrencilerimiz, bir yıl boyunca sadece bir branş seçip onun eğitimini almaktadırlar. 
                 Sanatın, çocuklarımızın yaşamlarında hiç sönmeyen bir ışık  olması dileğiyle...