Öğrencilerimiz Kültür Üniversitesi'nde İskender Pala'nın Dersinde
GÜNCEL HABERLER

12-C sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleriyle birlikte Kültür Üniversitesinde İskender Pala'nın Divan şiiri dersine katıldılar.

Öğrencilerimiz önce üniversiteyi gezdi. İlgilendikleri bölümler, alanlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Edebiyat bölümü 2. sınıf öğrencileriyle birlikte Prof.Dr. İskender Pala Hoca'nın Divan Şiiri dersine katıldılar. 15. yüzyıla ait gazelin tahlil edildiği derste her mısrada 15. yy Osmanlı kültürüne ait geniş bilgiler aldılar. Şiirin yazıldığı dönemde halkın yaşayış tarzına, dönemin sosyal olaylarına ait  bilgiler edindiler. Bazı kavramlara ait ilginç bilgiler öğrendiler. Dersin sonunda İskender Pala ile sohbet etme imkanı buldular. Sohbet sonunda İskender Pala öğrencilerimizi kendi öğrencilerine takdim etti. İlgilerinden dolayı öğrencilerimizden övgüyle bahsetti.