Yeni Müzik Sınıflarımızda Yeni Çalışmalar
GÜNCEL HABERLER

Okulumuz, misyonunda da geniş yer verdiği sanat eğitimi üzerine birçok yenilikçi ve geliştirici çalışmalar yapılmakta. Bunların en önemlisi 5, 6, 7. sınıflardaki sanatta branşlaşma uygulamasıdır. Haftada bir saat olan müzik dersimizde öğrencilerimiz, bir yıl boyunca seçmiş oldukları bir branşta eğitim alıyorlar. Beş ya da altı kişilik sınıflarda yapılan derslerimiz keman, gitar ve piyano olmak üzere üç ana branşta devam etmektedir.  Ayrıca haftada iki saat olan müzik kulüplerinde bateri, bas gitar, perküsyon ve kanun gibi enstrümanlarla birlikte orkestra çalışmaları yapılmaktadır.

Etkinlik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.