“Bulunduğumuz Yer ve Zaman” ünitemizle bağlantılı olarak kişisel tarihimizin başladığı ilk yer olan evlerimizi resmettik. Mekan algımızı geliştirmek amacıyla da evlerimizi bir araya getirerek sokaklar oluşturduk. “Bilgili” öğrenen profiline uygun olarak yaşadığımız mahalle, şehir ve ülke hakkında farkındalık sağlamaya çalıştık.

In connection with our unit “Where We Are in Place and Time”, we drew our own homes the first place where our personal history began. In order to improve our sense of space, we brought our houses together and created streets. In accordance with the “knowledgeable” learner profile, we tried to raise awareness about the neighborhood, city and country we live in.