İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde seçtikleri bir ülkenin kültürel yemeği hakkında araştırma yapıp, kendi cümleleriyle sunumlarını hazırladılar. Sonrasında online sınıf ortamında sunumlarını gerçekleştirdiler. 

In the English lesson , our 3rd grade students researched about a country’s cultural food which they chose themselves and prepared their presentations with their own words. Later , they presented them in the online classroom.