Özel Mürüvvet Evyap Anaokulu öğrencilerİ, araştırma becerilerini ve yaratıcılıklarını keşfediyor, geliştiriyor. Öğrencilerimiz, yaratıcı bir okul ortamında katıldıkları etkinlikler ile öğrendiklerini birbiriyle ilişkilendirerek karşılaştığı bir sorunu çözebilmeyi, yeni, özgün bir düşünce ortaya koymayı öğreniyor.