5. sınıf öğrencilerimizle Fen bilimleri dersinde ünite kapsamında Ay’ı daha yakından tanıdık.
Ay’ın yapısını, büyüklüğünü, nasıl hareket ettiğini , neden hep aynı yüzünü gördüğümüzü , evrelerini vb. birçok sorunun cevaplarını eğlenceli etkinliklerle gözlemleyerek öğrendik. Deneyler ve bilimin ışığında Ay’ın yansıttığı ışık artık çok daha güzel.

We got to know the Moon better within the scope of the unit in the science lesson with our 5th grade students.We learned the answers to many questions like The structure of the Moon, its size, how it moves, why we always see the same face, its phases by observing fun activities. In the light of experiments and science, the light reflected by the Moon is now much more beautiful.