Özel Mürüvvet Evyap Fen Lisesi ve Koleji 11. sınıf öğrencilerinin Biyoloji dersi ünitelerinden biri olan “İnsan Fizyolojisi”nin “Sinir Sistemi” konusu tamamlandıktan sonra dana beyinlerinin diseksiyonu yapıldı. Çalışma süresince her 2 öğrenci 1 dana beyni ile çalıştı ve derste öğrendikleri memeli beyninin kısımlarını fiziksel olarak inceleme şansı buldu. Beynin iç ve dış yapısı detaylı bir şekilde incelendikten sonra omurilik ve beyincik de görevlerine göre yorumlandı. Deney sonunda öğrendiklerini raporlayan öğrenciler keyifli dakikalar geçirdiler.

After completing the “Nervous System” subject of “Human Physiology”, which is one of the biology course units of the 11th grade students, the dissection of the calf’s brains was performed. During the study, each 2 students worked with 1 calf’s brain and had the chance to physically examine the parts of the mammalian brain they learned in the lesson. After examining the internal and external structure of the brain in detail, the spinal cord and cerebellum were interpreted according to their functions. The students who reported what they learned at the end of the experiment had a pleasant time.