DNA Kurucuları
Tüm genetik özelliklerimizin üzerinde şifrelendiği deoksiribo nükleik asit veya kısaca DNA, uzunluğu 6 kilometreyi bulan hayati bir moleküldür. Mikroskopla ancak görebildiğimiz hücrelerimizin çekirdeğine sığabilen DNA çift sarmal bir yapıya sahiptir. Bilim insanlarının sıklıkla faydalandığı modelleme yöntemini kullanarak bir DNA modeli hazırladık ve bu model sayesinde DNA’nın yapısını anlamaya çalıştık.

DNA FoundersDeoxyribo-nucleic acid, or DNA for short, on which all our genetic characteristics are encoded, is a vital molecule with a length of up to 6 kilometers. DNA, which can only fit into the nucleus of our cells that we can see with a microscope, has a double helix structure. We prepared a DNA model using the modeling method that scientists often use and we tried to understand the structure of DNA, thanks to this model.