DNA Kurucuları
Tüm genetik özelliklerimizin üzerinde şifrelendiği deoksiribo nükleik asit veya kısaca DNA, uzunluğu 6 kilometreyi bulan hayati bir moleküldür. Mikroskopla ancak görebildiğimiz hücrelerimizin çekirdeğine sığabilen DNA çift sarmal bir yapıya sahiptir. Bilim insanlarının sıklıkla faydalandığı modelleme yöntemini kullanarak bir DNA modeli hazırladık ve bu model sayesinde DNA’nın yapısını anlamaya çalıştık.