Kalbimiz; vücudumuza 1 günde 8 ton, 1 yılda 3.000 ton, 80 yılda ise 240.000 ton kan pompalıyor. İnsan ömrünün ortalama 80 yıl olduğu kabul edildiğinde pompalanan kan, yaklaşık 10 ton kapasiteli 24.000 tankeri dolduracak kadar çok. Dolaşım Sisteminin bu muhteşem yapısını ve çalışma şeklini daha iyi anlayabilmek için “Dolaşım Sistemi Modeli” hazırladık ve öğrencilerimizin görebileceği şekilde sergiledik.

Our heart pumps 8 tons of blood in a day, 3,000 tons in a year, and 240,000 tons in 80 years. Assuming that the average human lifespan is 80 years, the blood pumped is enough to fill 24,000 tankers with a capacity of about 10 tons. In order to better understand this magnificent structure of the Circulatory System and how it works, we prepared a “Circulatory System Model” and exhibited it so that our students can see it.