Eğitim-Öğretim

VİZYON

Daha iyi bir dünya yaratmak için eğitim alanındaki yeniliklere öncülük eden ve bu yenilikleri uygulayan bir eğitim kurumu olmak.

 

MİSYON

Okulumuz; özgün öğrenme ortamı, genişletilmiş eğitim programı, araştırmaya ve sorgulamaya dayanan yenilikçi, yaratıcı öğretim yaklaşımlarıyla; öğrencilerinin, düşünsel ve yaratıcı güçlerini tam anlamıyla kullanan, hayat boyu öğrenmenin önemine inanan, motivasyonu yüksek bireyler olarak gelişimlerini sağlar.

 

EĞİTİM FELSEFESİ

Okulumuz; öğrencilerin kendilerinde aranabilecek tüm özellikleri kazanarak eksiksiz birer birey olarak yetişmelerini ister ve bunun ancak eğitimle sağlanabileceğine inanır. Bize göre öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme becerisi geliştirmeli ve akademik ve kişisel bağlamda tüm potansiyellerini kullanabilmelidir.

Öğrencilerimizin yapıcı ve tatminkar bir yaşam sürmesi, farklı kültürlere saygı duyması ve tüm dünya toplumuna ve Türkiye’ye karşı bir hizmet ve sorumluluk duygusu içinde olması en büyük beklentilerimizden biridir.

Özel Mürüvvet Evyap İlkokulu araştırma temelli en yeni eğitim uygulamalarını yaşama geçirerek, düşünsel ve yaratıcı güçlerini tam anlamıyla kullanabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmış, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye odaklanmıştır.

Bizler; öğrencilerin akademik anlamda bilgi, beceri ve anlayış sahibi olmalarını istemenin yanı sıra onların iyi bir karakter sahibi olmalarını da hedeflemekteyiz. Bu bağlamda mezuniyetlerinden önce öğrencilerden sergilemelerini beklediğimiz özellikleri tanımlamış bulunmaktayız.

Aşağıda tanımlanan bu kişilik özellikleri, vermek istediğimiz eğitimle bağlantılı olarak uzun vadeli bir vizyon oluşturmaktadır. Bu kişilik özellikleri, tüm okulumuz ve öğretmenlerimizi ortak bir paydada birleştirip onlara ilham vererek motive edecek ve işlerine odaklanmalarını sağlayacak bir idealler sistemidir.