Eğitim-Öğretim
Eğitim-Öğretim

Amacımız
Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngördüğü eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır.
 Öğrencilerin bireysel istek ve ihtiyaçlarının dikkate alındığı, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklendiği, çocuklarımızı kucaklayan huzur dolu bir eğitim ve öğretim ortamını onlara sunmaktayız. Deneyimli kadromuz, öğrenimi sonuç değil, süreçle bir bütün olarak gören, çağdaş bir eğitim programı uygulamaktadır. 
 Özel Mürüvvet Evyap Okullarında; ülkesine yararlı birey, çağın gereksinimlerine cevap verecek, Atatürk ilke ve inkılapları çizgisinden ayrılmayan öğrenciler yetiştirmektir. 

 

Hedeflerimiz  

 Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında yurdunu seven, milli değerlerini savunan gençler yetiştirmek. 
 Bilime dayalı, araştırmacı, gözlemleyen, sonucu yorumlayan, hipotez kuran öğrenciler yetiştirmek. 
 Saplantılardan uzak gözlem ve sonuçlara dayalı bilimsel gelişmelerin; teknolojiye, topluma ve çevreye etkilerini sezen, bunları değerlendiren bireyler haline getirmek. 
 Öğrencilerimize çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma bilincini kazandırmak. 
 Yapacakları etkinliklerde bilgiye ulaşmaları, yaptıkları  uygulamaları günlük yaşantılarına yansıtmaları için onlarla el ele çalışmak.
 Sağlam kişiliği olan, sevgiyle davranan, çevresine duyarlı, paylaşmayı bilen bireyler yetiştirmek.