Eğitim-Öğretim

Amacımız
İleri teknoloji ve çağdaş eğitimin tabiatla iç içe geçtiği; bilimi, sanatı, kültürü ve sporu yaşamın bir parçası olarak benimseyen ve buna uygun bir ortam hazırlayan okulumuz birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanan, kendi kültürünü yaşayan ve yaşatan, aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşim içinde olan, toplumsal ve evrensel değerlere sahip çıkan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağdaş, topluma lider yetiştirmek amacındadır.
 

Hedefimiz 
Bireysel farklılıkları zenginlik olarak benimseyen, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında topluma lider ve model olabilecek ulusal ve uluslararası eğitim dünyasındaki kurum ve  örgütlerle işbirliği yüksek, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, eğitimdeki tüm yeniliklere açık, yeni modellerle eğitime öncülük eden lider bir eğitim kurumu olmaktır.