Sayın Velimiz,

30.08.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği, 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri arasında verilecek eğitim-öğretim hizmetleri için uygulanacak KDV oranı %8’den %1’e indirilmiştir.

Bu karar doğrultusunda kayıtlı tüm öğrencilerimize %7 lik fark, 22.01.2021 tarihi itibariyle, velimizin isteği doğrultusunda iade veya bir sonraki yılın eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilerek yapılacaktır.

Bilginize sunarız.
Saygılarımızla.