KINDERGARTEN

KAPSAYICILIK POLİTİKASI

KOMİSYON ÜYELERİ

Evrim Duyum – Okul Müdürü

Nagihan Uca  – PYP Koordinatörü

Lale Akın Ulus – Sınıf Öğretmeni

Pelin Değirmenci Koçak – Sınıf Öğretmeni

Tuğba Şahin – PDR

Öykü Arda – İngilizce Öğretmeni

Nadin Malkasyan – İngilizce Öğretmeni

Sürüm tarihi  : Mayıs-2020

Versiyonu      : V1

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon, güçlü uluslararası eğitim programları ve değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinden öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP OKULLARI VİZYONU ve MİSYONU 

Vizyon

Özel Mürüvvet Evyap Okulları ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda; nitelikli, yenilikçi ve yüksek teknolojiyi etkin kullanabilen, etik değerleri sahiplenmiş, toplumun ve dünyanın hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.                                                              

Misyon                                       

Yaşadığımız toplumdaki tüm paydaşlarımızla, Özel Mürüvvet Evyap Okulları;

 • Evrensel değerleri özümseyen,
 • Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, iletişiminde etkin kullanabilen,
 • Sorgulayan ve araştıran, bilimsel, analitik ve sentezleyici düşünebilen,
 • İçinde bulunduğu çevreye ve doğaya hassas,
 • Farklı kültürlerin olduğu bilinciyle onlara saygılı ve duyarlı,
 • Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip,
 • Sanat, spor ve sosyal sorumluluk etkinliklerinin en az birinde yer alabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında topluma lider ve model olabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

1.KAPSAYICILIK POLİTİKSI HAKKINDA

Bu belgenin amacı, Özel Mürüvvet Evyap Okulları’nın kapsayıcılık  felsefesi, amaçları ve uygulamaları hakkında okul topluluğunu bilgilendirmektir.

Bu politikanın uygulanması tüm okul topluluğunun sorumluluğundadır.

Bu belgenin ilk sürümü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında oluşturulmuştur. Her eğitim-öğretim yılı öncesinde Eylül ayında, Kapsayıcılık Politikası Komisyon üyeleri tarafından gözden geçirilir ve gerek duyulursa güncellenir. Güncel sürüm, okul topluluğu ile paylaşılır.

2.KAPSAYICILIK FELSEFESİ

Kapsayıcı eğitim yaklaşımı, öğrencilerin arasındaki farklılıkları ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını bir problem olarak değil, öğretimi zenginleştirmek için bir fırsat olarak ele alır. Özel Mürüvvet Evyap Okulları olarak, tüm öğrenenlerin bireysel özellikleri ve aile geçmişleri gözardı edilmeden, yüksek kaliteli eğitim almasını benimsiyoruz. Tüm öğrencilerden yüksek beklentilerimiz vardır. Doğru destekle her öğrenciye başarılı olması için fırsat sağlarız.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, IB felsefesi, IB Program Standartları ve Uygulamaları ve PYP Gereklilikleri ile tutarlı, yerel yasalarla ve okul politikalarıyla uyumlu ve tüm okul topluluğunun kolayca ulaşabileceği ve sahiplenebileceği bir Kapsayıcılık Politikası uygular.  Kapsayıcılık politikası, okulda uygulanan işleyişin, yasal gerekliliklerle tutarlı kalmasını sağlar.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, fiziki özellikleri, mevcut kaynakları ve öğrenme desteği koşulları bağlamında, başta okul çalışanları, öğrenciler ve ebeveynler olmak üzere tüm paydaşları, öğrenme sürecinin ortaklığına dahil etmek için çaba gösterir.

3.AMAÇLAR

 • Özel Mürüvvet Evyap Okulları, kaynakların (uzmanlık alanları, öğrenme ihtiyaçları için uzman kişiler, okulda uygulanan testler, okula fiziksel erişim, bütçe planı) planlanması ve kullanılması için okul topluluğuna yeterli desteği vermek,
 • Öğrenme desteği ihtiyaçları konusunda, velilerle sürekli iletişim içinde olmak ve ihtiyaçların karşılanması için işbirliği yapmak,
 • Bireyselleştirilmiş Öğrenme Planlarını (BÖP) hazırlarken;
  • tıbbi ve psikolojik etiketlemelerden daha çok, bireysel yetkinlik düzeylerine odaklanmak,
  • izlemede, önyargıdan uzak ve kanıt odaklı olmak,
  • öğrencinin, sosyal, duygusal, bilişsel ve duyusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
  • bilgi gizliliği ilkesine uygun davranmak,
  • bireyselleştirilmiş öğrenme planı gelişimi, gerekli olan yerlerde yerel bağlamları ve kanunları göz önüne almak,
  • öğrencilerin dil profillerini dikkate almak,
 • Hazırbulunuşluk değerlendirmeleri, hedef belirleme çalışmalarının belgeleri, bireyselleştirilmiş öğrenme planları ve uygulama kanıtlarının, öğretmen portfolyosuna eklenmesi yoluyla, öğrenme süreci izleme ve raporlama sistemini sürdürülebilir kılmak,
 • Okul-öğrenci-veli işbirliğiyle oluşturulan bireyseleştirilmiş öğrenme planları aracılığıyla, her öğrencininin güçlü yanlarına ve ilgi alanlarına önem vermek, öğrencinin farkında olmasını sağlamak, farklılaştırılmış öğretim uygulamak,
 • IB öğretme ve öğrenme yaklaşımlarıyla ve IB Öğrenen Profiliyle uyumlu öğretme ve öğrenme yöntem ve araçları kullanmaktır.

4.UYGULAMALAR

   4.1.YASAL GEREKLİLİKLER

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016) uygun olarak hareket eder.

   4.2.KAYIT-KABUL

Okulumuzun kayıt kabul politikasına(EK 6) uygun olarak öğrenci kayıtları yapılır.

Her öğrencinin farklı özellikleri göz önünde bulundurularak, okulumuzda dil, din, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin her öğrenci eşit kabul edilir. Eğitimde, bireysel farklılıklara saygı esasında, bütüncül ve insancıl bir anlayış benimsiyoruz.

 • Maden Mahallesi, Bakır Sokak, No:2 Sarıyer/İSTANBUL
 • 0212 342 43 33
Click for detailed information about Personal Data Protection, Privacy Policy and Cookie Usage Principles.