ORTAOKUL

ETÜTLER

Özel Mürüvvet Evyap Ortaokulu olarak, öğrencilerimizin akademik başarısını artırmaya yönelik etütlerimiz yapılmaktadır. Etütlerimiz, ölçme-değerlendirme sonuçları ya da ilgili branş öğretmenlerinin yaptığı tespitlere bağlı olarak kazanım eksiğini giderme, konu tekrarı ya da pekiştirme biçimlerinde yapılır. Statik değil dinamik bir süreçtir. Tespit edilen ihtiyaçlara göre etüdün içerik ya da uygulama biçimi ( yüz yüze / online ) değişir. Kazanım eksiği olan öğrencilere destek olmak temel hedeftir.

Etütler, hafta içi belirlenen günlerde okul dersleri sonrasında 2 ders olarak yapılır.

Etüt programlarımızla;

  • Kazanım eksiği olan öğrencilerimiz konu tekrarı ve soru çözme,
  • Konu eksikliği yaşamayan öğrencilerimiz pekiştirme ve konu temelini sağlamlaştırma olanağı bulur.
Click for detailed information about Personal Data Protection, Privacy Policy and Cookie Usage Principles.