Okulumuz öğretmenlerinden Mehtap Üzer’in rehberliğinde 8.sınıf öğrencilerimiz “Oku-Mat (Read Math)” isimli eTwinning projesine katıldı. Kaliteli kitap okumanın matematik dersi üzerine katkılarının araştırıldığı projemizde öğrencilerimiz, birçok etkinlikle bilgilerini pekiştirme ve kendilerini geliştirme fırsatı buldular.
Projeye başlamadan önce öğrencilerin hazır bulunuşluklarını belirlemek amacıyla ön araştırma test uygulaması yapıldı. Proje süresince, öğrencilerimiz, her ay bir kitap okudu. Okunacak kitaplar belirlendikten sonra bu kitaplarla ilgili kapak, ayraç, karikatür tasarım çalışmaları yapıldı. Kitap okumanın matematik dersi üzerine katkısı ile ilgili makaleler okundu. Öğrencilerimizin kaliteli kitap okumalarını desteklemek için okudukları kitaplar üzerine söyleşiler yaptık, bu söyleşilerle öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz, projede yer alan Türk ve yabancı öğrencilerle karışık takımlar oluşturarak ortak matematik hikâyeleri yazdılar. Akabinde öğrencilere son araştırma test uygulaması yapıldı ve kitap okumanın matematik dersi üzerindeki olumlu etkileri görüldü.