Dünyamızda Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri
GÜNCEL HABERLER

Okulumuz coğrafya bölümü olarak yerkürede meydana gelen küresel ısınma ve iklim değişiklikleri hakkında öğrencilerimizde farkındalığı artırmak için İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İklim ve Deniz Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen’i okulumuzda konuşmacı olarak ağırladık. Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünde lisans,1996 ve 2000 yıllarında Arizona Üniversitesinde ise yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Takip eden üç yıl boyunca Hawaii Üniversitesinde Doğu Asya Muson hadisesinin modellemesi üzerine çalışmalar yapmıştır. 2004 yılından itibaren İTÜ’ de yüksek lisans ve doktora dersleri ile eğitim öğretime katkı yapmanın yanı sıra Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Akdeniz – Karadeniz bölgesinde insan kaynaklı iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden biri olduğunu ifade etti.  Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 2°C’lik bir sıcaklık artışının beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini hissettireceğini ifade etti.

Öğrencilerimize küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkileri hakkında bilgi vererek daha duyarlı bireyler olmamız konusunda neler yapmamız konusunda açıklamalarda bulundu.Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.