Geleneksel Türk Sanatları Dersimizde Palamutlar Sanata Dönüştü

Geleneksel Türk sanatları dersimizde öğrencilerimize çevrelerinde bulunan ve dokunabildikleri her maddeyi sanata çevirme becerisi kazandırmak hedeflerimizden biridir. Bu çerçevede öğrencilerimiz doğal malzemelerle yola çıkarak palamutlardan yeni figürler oluşturdular.