Geleneksel Türk Sanatlarında 5. Sınıf Öğrencilerimizden Tasarımlar

Geleneksel Türk sanatlarında 5. sınıf öğrencilerimiz çizgi tekniklerini kullanarak yeni desenler oluşturdular. Kumaşlar kullanarak "Pencereden Bakanlar" konulu çalışmalar yaptılar.