Harbiye Askeri Müzesindeydik
GÜNCEL HABERLER

Sosyal Bilgiler zümresi olarak "Kültür ve Miras'' ünitesi kapsamında 6. sınıf öğrencilerimizle Harbiye Askeri Müzesine gezi düzenledik. Öğrencilerimiz gezide İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve Türk-İslam Tarihi başta olmak üzere birçok konuda hem bilgi aldılar hem de çeşitli dönemlere ait birçok tarihî nesneyi yakından görme fırsatı buldular.