Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Ortaokul Fen Bilimleri Kulübü öğrencilerimizle beraber “Ecological Spaces with Sustainable Teams” isimli e-Twinning projemize başladık. Öğrencilerimizin, proje kapsamında Birleşmiş milletlerin küresel amaçlarından olan “Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” ve “Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji” ile ilgili etkinliklerle sürdürülebilir kalkınma kavramını yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.