FEN LİSESİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık servisimizde çalışmalarımız, öğrencimizin kendini tanıması, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfedebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, okula ve çevresine uyum sağlayabilmesi için gizlilik esası temel alınarak okul-aile iş birliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Amacımız:

-Öğrencilerimizin olumlu benlik algısı geliştirmelerine yardımcı olmak,

-Sahip oldukları potansiyelleri ortaya çıkartmak ve geliştirmek,

-İletişim becerilerini ve problem çözme yetilerini geliştirmek,

-Sosyal ve akademik alanlarda başarılarını arttırmak,

-Hedefledikleri üniversite ve bölümlere girebilmeleri için yardımcı olmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan rehberlik faaliyetlerimiz:

1.MOTİVASYON SEMİNERLERİ

Ergenlik dönemiyle birlikte gençlerde meydana gelen duygusal değişimler ve fiziksel değişimler, hem hayat motivasyonlarını hem de akademik başarılarını etkileyebiliyor. Hem hayat motivasyonlarını hem de akademik başarılarını kaybetmemeleri, farklı bakış açıları geliştirebilmeleri için yetkin kişilerden seminerler dinliyorlar.

2.TYT-AYT ÇALIŞMALARI

Lisenin bir sonraki aşaması olan üniversiteye giriş çalışmaları 11.sınıfta yoğunlaşmaya başlayıp 12.sınıfın sonuna kadar deneme sınavları, gelişim izleme sınavları, konu takip sistemi eğitim koçları ile birlikte devam ediyor.

3.MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Hayatın dönüm noktası olan meslek seçimi ergenlik çağının en önemli konularından biridir. Bu dönemde öğrenciyi etkileyen birçok faktör vardır. Ailenin beklentisi, çevrenin beklentisi, arkadaş ortamı, o dönemdeki mesleğin toplumdaki popülerliği gibi birçok faktör öğrencinin kafasının karıştırmaktadır. Tüm bu karmaşayı önleyebilmek ve bireyin hayatı boyunca mutlu olabileceği mesleği bulabilmesi için mesleğini severek yapan kişilerden meslek tanıtımları, üniversitelerin yapmış olduğu kariyer programları ile birlikte ortak çalışmalarımızla lise hayatı boyunca devam ediyor.

4.ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK PERFORMANSLARINA GÖRE ÇALIŞMA PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI

Öğrencilerimize dönem içinde uyguladığımız “Gelişim İzleme Sınavları” sonuçlarına göre bireysel çalışma planları hazırlanıp gelişimleri takip edilmektedir.

5.BİREYSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Bir kişiyle yapılan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetidir. Bireysel rehberlikte bireylerin yaşlarına uygun olarak duygusal, sosyal, kişisel anlamdaki durumlarıyla ilgili çalışmalar yapılır. Kendi kararlarını kendi alabilen, psikolojik olarak sağlıklı, ergenliğin getirmiş olduğu durumlarla baş edebilen, kendisiyle barışık bireyler yetiştirebilmek için bireye özel yapılan rehberlik çalışmalarıdır.

6.VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerimizin hem psikolojik hem de akademik gelişimlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için veli-öğretmen işbirliği ergenlik döneminin en önemli noktasıdır.

Okulumuz tarafından belirlenen veli görüşme saatleri içerisinde, öğrencilerimizin duygu durumlarını ve akademik gelişimleriyle ilgili durumlarını velilerimizle paylaşmak amacıyla düzenli olarak bireysel veli-öğretmen görüşmeleri yapılmaktadır.