Tarih boyunca nadiren gözlemleme fırsatı bulsak da  Güneş ve Ay Tutulmaları hep ilgimizi  çekmiş bazen de bizi korkutmuştur. Bilimsel çalışmalarda sıklıkla faydalanılan modelleme yöntemini kullanarak Güneş, Dünya ve Ay modeli yaptık. Hazırladığımız modelile  tutulmaların nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalıştık.

Although we have rarely had the opportunity to observe throughout history, Solar and Lunar Eclipses have always attracted our attention and sometimes frightened us. Using the modeling method, which is frequently used in scientific studies, we modeled the Sun, Earth and Moon. We tried to understand how eclipses happen by using the model we prepared.