Hayvanların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamlarını sağlıklı ve mutlu sürdürmelerinde hepimizin sorumluluğu vardır!” ilkesiyle hareket eden İlkokul 3. Sınıf öğrencilerimiz 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde duyarlı profil özelliğini sergileyerek hayvan haklarını konu alan posterler hazırladılar. Hazırladıkları posterler ile tüm okulda dolaşarak okul topluluğunu da bu konuda bilinçlendirmek için çalıştılar.

“We are all responsible for helping animals to meet their basic needs to lead a healthy and happy life!” Our 3rd graders, who are striving to develop a caring learner profile attribute, prepared posters on animal rights on World Animal Day October 4. They walked around the school putting their posters on and tried to call the school community’s attention to animal rights.