Hedeflerimiz

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında hedefimiz; ülkesine yararlı birer birey, çağın gereksinimlerine cevap verecek Atatürk İlke ve İnkılâpları çizgisinden ayrılmayan öğrenciler yetiştirmektir.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları Olarak;

  • Bilime dayalı, araştırmacı, gözlemleyen sonucu yorumlayan hipotez kuran öğrenciler yetiştirmek,
  • Saplantılardan uzak gözlem ve sonuçlara dayalı bilimsel gelişmelerin; teknolojiye, topluma ve çevreye etkilerini sezen, bunları değerlendiren bireyler haline getirmek,
  • Öğrencilerimiz çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma bilincini kazandırmak,
  • Yapacakları etkinliklerde bilgiye ulaşmaları, yaptıkları uygulamaları günlük yaşantılarına yansıtmaları için onlarla el ele çalışmak,
  • Sağlam kişiliği olan, sevgiyle davranan, çevresine duyarlı, paylaşmayı bilen bireyler yetiştirmek,
  • Atatürk ilkeleri ışığında yurdunu seven, milli değerleri savunan, Atatürkçü düşünce doğrultusunda gençler yetiştirmek.

Yine buna bağlı olarak öğrencilerine gelişen dünyayı yakalama şansı vermek, çağdaş, özgüvenli ve yaratıcı bireyler yetiştirmek ve onlarla Ulu Önder Atatürk´ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşmak temel vizyonumuz olmuştur.