Canlıların en küçük yapı taşı olan hücreyi ve kısımlarını daha yakından tanımak için 7.sınıf öğrencilerimiz Fen bilimleri dersinde; bitki ve hayvan hücrelerini anlatan maketler yaptılar. Düşünerek, yaparak öğrenme sürecinin içinde yer alan öğrencilerimiz, kullandıkları malzemelerle yaratıcılıklarını hayata geçirerek yaptıkları modelleri sergilediler.

In order to get to know the cell, which is the smallest building block of living things, and its parts better; , our 7th grade students made models describing plant and animal cells in the science lesson. Our students, who are involved in the learning process by thinking and doing, exhibited the models they made by using the materials they used and bringing their creativity to life.