3. Ünitemiz olan “Kendimizi Düzenleme Biçimimiz” ünitemizde “Nedensellik” anahtar kavramımızla bağlantılı olarak “her bireyin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinin varolan düzene nasıl hizmet ettiğini” pizzamızın bahçeden tabağa gelen serüveni ile somutlaştırarak kavramaya çalıştık.