İLKOKUL

KAYIT POLİTİKASI

KOMİSYON ÜYELERİ

Evrim Duyum – Müdür

Elçin Kızılkaya – Müdür Yardımcısı

Nagihan Uca – PYP Koordinatörü

Demir Sipahi – Müdür Yardımcısı

Ersin Ciğerci – Rehber Öğretmen

Tuğba Şahin – Rehber Öğretmen

Kübra Akdeniz – Danışma Sorumlusu

Versiyon Tarihi: Mayıs 2020

Versiyon: 1.0

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon, güçlü uluslararası eğitim programları ve değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinden öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP OKULLARI VİZYONU ve MİSYONU 

Vizyon

Özel Mürüvvet Evyap Okulları ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda; nitelikli, yenilikçi ve yüksek teknolojiyi etkin kullanabilen, etik değerleri sahiplenmiş, toplumun ve dünyanın hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.                                                              

Misyon                                       

Yaşadığımız toplumdaki tüm paydaşlarımızla, Özel Mürüvvet Evyap Okulları;

  • Evrensel değerleri özümseyen,
  • Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, iletişiminde etkin kullanabilen,
  • Sorgulayan ve araştıran, bilimsel, analitik ve sentezleyici düşünebilen,
  • İçinde bulunduğu çevreye ve doğaya hassas,
  • Farklı kültürlerin olduğu bilinciyle onlara saygılı ve duyarlı,
  • Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip,
  • Sanat, spor ve sosyal sorumluluk etkinliklerinin en az birinde yer alabilen,
  • Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında topluma lider ve model olabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

1.KAYIT-KABUL POLİTİKASI HAKKINDA

Okul kayıt-kabul politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi Pedagojik Liderlik Takımı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi ve kayıt süreçlerinde rol alan çalışanların katıldığı bir süreçtir.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kayıt-Kabul Politikası geliştirilirken, Okul Yönetiminin işbirliği ile yönlendirici bir komite oluşturulmuştur. Kayıt-Kabul Politikası, okulumuzun kayıt süreçleri gözden geçirilerek, okulun diğer politikalarıyla uyum içinde olması gerektiği göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve ilk defa 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yazılı hale getirilmiştir. Politika belgemiz her eğitim-öğretim yılında Ocak ayında gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır. Güncel versiyon tüm paydaşlar ile paylaşılır.

2.KAYIT-KABUL FELSEFESİ

Okulumuza öğrenci kabul ederken, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) esas alınır. Her öğrencinin farklılıkları göz önünde bulundurularak, kayıt alınırken dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmez. Tüm okul toplumu ve veliler okula kabul politikası hakkında bilgi sahibidir ve politikaya uygun hareket etmekle sorumludur.

3.KAYIT-KABUL POLİTİKASININ AMACI

Özel Mürüvvet Evyap Okulları kayıt-kabul politikası ile amaçlanan, okulumuza kabul edilecek öğrencilerin, kayıt süreçlerinin esaslarını belirlemek, tüm öğrenciler için adil, bütüncül ve kapsayıcı olabilmektir.

4.KAYIT-KABUL ŞARTLARI

   4.1.Yaş Kriteri

Anaokuluna, Mi̇llî Eği̇ti̇m Bakanlığı Okul Öncesi̇ Eği̇ti̇m Ve İlköğreti̇m Kurumları Yönetmeli̇ği̇’ne ((Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) uygun olarak 36 ayını tamamlamış öğrenciler 3+ Sınıfına kabul edilir. 48 ayını tamamlamış öğrenciler 4+ sınıfına, Eylül ayı sonu itibariyle 57 ayını tamamlamış öğrenciler ise okul öncesi hazırlık programına kabul edilirler.

İlkokul 1. Sınıfa eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran öğrenciler kabul edilir. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 66-68 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da birinci sınıfa kabul edilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden; ancak bedenen ve zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 69-70-71 aylık adayın, velisinin dilekçesi ile 1. Sınıf kaydı bir yıl ertelenebilir.

Kanunen yaşça okul olgunluğunda olan 72 ay ve üstü çocukların ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile 1. sınıfa kayıtları bir yıl ertelenebilir.

   4.2.Ara Sınıflara Kayıt-Kabul

Özel Mürüvvet Evyap Okullarına, çeşitli sebeplerle ara sınıflara kayıt olmak isteyen öğrenciler de ilk kayıt gibi okula bireysel görüşme için davet edilir ve velilerle yukarıdaki kayıt aşamaları gerçekleştirilir. Ara  sınıfta öğrenci kaydı için ilgili sınıfta kontenjan bulunması gerekir. Bu aşamadan sonra MEB mevzuatı (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) gereği, öğrencinin nakli, kayıtlı olduğu okuldan istenir ve onay verildikten sonra asil kayıt gerçekleşir.

   4.3.Yurt Dışından Gelen Öğrenci için Kayıt-Kabul

Yurt dışından gelen öğrenci velilerinin MEB tarafından verilen denklik belgesini yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliği’nden ya da MEB’den almaları gerekmektedir. Denklik belgesinde belirtilen şekilde devam edecekleri sınıfa karar verilir.

Öğrenci henüz Türkiye’ye dönmemiş ise yurt dışında aldığı eğitimi raporlayan belgelerin e-posta yolu ile okula gönderilmesi talep edilir. Öğrenci Türkiye’ye gelmiş ise PDR uzmanı ve bir sınıf öğretmeni tarafından yapılan görüşmede akademik ve sosyal gelişimi değerlendirilir. Öğrenci yurtdışındaysa, aynı görüşme çevrimiçi olarak yapılır.

Yurtdışından gelen öğrencilerin uyruğuna göre kayıt kabul koşulları MEB mevzuatında (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) belirtilmiştir.

   4.4.Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler için Kayıt-Kabul

Öğrencinin okulda verilen eğitimden tam anlamıyla faydalanabilmesini sağlamak amacıyla, hem veliyle hem de öğrenci ile yapılan PDR görüşmesinde öğrenme zorluğu olan veya özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci hakkında velinin okulu bilgilendirmesi beklenir. Öğrencinin öğrenmesi ile ilgili özel durumu, okula kayıt olduktan sonra tespit edilirse alınacak tedbirler veli ile görüşülerek kararlaştırılır.

   4.5.Türkçe Bilmeyen Öğrenciler için Kayıt-Kabul

Evde konuşulan dili Türkçe olmayan öğrenciler okula kabul edilirken, okul başlamadan önce mutlaka temel ihtiyaçlarını ifade edebilecek kadar Türkçe dersi almalarının zorunlu olduğu bildirilir. Aday veliler ile okul arasında Türkçe veya İngilizce iletişim kurulamadığında bir tercümandan destek almaları gerekmektedir. Okul, bu öğrencilere ve ailelerine destek programı oluşturur ve uygular.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.