İLKOKUL

ÖĞRENCİLERDEN BEKLENENLER

OKULA GİRİŞ-ÇIKIŞ

 • Öğrenciler sabah okula vaktinde gelirler.
 • Geç kalan öğrenciler, ilgili Müdür Yardımcısına mazeretlerini bildirerek geç kağıdı alır ve sınıflarına girerler.
 • Velisi tarafından okula bırakılan öğrencilerin de okul başlama saatinde sınıfta bulunmaları gerekir.
 • Okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencinin velisi ile görüşülerek okula zamanında gelmesi sağlanır.
 • Revirde ya da PDR Servisi’nde bulundukları için derse geç kalan öğrenciler, bu birimlerden aldıkları “Derse Kabul Kağıdı” ile derse girer.
 • Öğrenci, Müdür Yardımcısının vereceği izin kağıdı ile sınıftan alınabilir.
 • Öğrencilerin erken alınmasına, acil sağlık sorunları dışında, ders bitiminde izin verilir.
 • Öğrenciler, velilerine ya da velisi tarafından yazılı olarak bildirilmiş yakınlarına teslim edilir. Öğrenciyi alan yakınlarının kimlik göstermesi istenir.
 • Çift nüsha alınan izin kağıtlarının biri ders öğretmenine diğeri ise çıkış kapılarında bulunan güvenlik görevlilerine verilir.

BAYRAK TÖRENLERİ

 • Öğrenciler yaşadıkları ülkenin değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesi için; Bayrak Kanunu ve Tüzüğü gereğince bayrak törenlerine kesinlikle katılır.
 • Törende hazır bulunan öğrenci, öğretmen ve veliler tören gereklerini yerine getirir.
 • Öğrencilerin bayrak törenine katılmadan okuldan ayrılmalarına izin verilmez.
 • Öğrenciler, bayrak törenlerinde tören yönetmeliğine uygun davranır.

KIYAFET 

 • Ayakkabılar öğrenci sağlığına ve okul kıyafetine uygun olmalıdır.
 • Küpe, künye, bilezik, vs. takılar takılmamalıdır.
 • Öğrencilerin saçı uzun ise dağınık olmamalıdır.

SINIF 

 • Öğretmenden önce öğrenci sınıfta yerini alır.
 • Okul eşyaları, sınıftaki araç, gereçler özenle kullanılır, zarar verilmez.
 • Ders içinde söz alarak konuşulur ve başkası rahatsız edilmez.
 • Sınıf temiz ve düzenli kullanılır. Yerlere çöp atılmaz.
 • Ders anında sınıf içinde dolaşılmaz ve sınıf dışına çıkılmaz.
 • Ders bitiminde zil çaldıktan sonra öğretmenin sözü bitirmesini bekleyip, dışarı çıkılır.
 • Okula cep telefonu dijital müzik çalar vb. gibi elektronik cihazlar getirilmez. Getirilmesi durumunda cihaz ilgili müdür yardımcına teslim edilir ve okul çıkışında alınır. Getirilen cihazlar Okul idaresine teslim edilmezse  müdür yardımcısı tarafından alınarak velisine teslim edilir. Öğrencinin bu davranışı ikinci kez tekrar etmesi durumunda cihaz dönem sonuna kadar öğrenciye geri verilmez. Dönem sonunda veliye teslim edilir.
 • Dersle ilgili kitap, defter, araç ve gereçler eksiksiz getirilir.
 • Ders esnasında herhangi birşey yenmez,sakız çiğnenmez.
 • Okula gereğinden fazla para getirilmez. Kaybolan para ve değerli eşyadan öğrenci sorumludur.
 • Sınıf panolarında bulunan yazı ve resim gibi malzemelere zarar verilmez.

TENEFFÜSLER

 • Büyük sınıflar, küçük sınıflara örnek davranış gösterir.
 • Teneffüslerde tuvalet ve su gereksinimleri giderir. Ders sırasında bu gibi ihtiyaçlar için sınıftan çıkılmaz.
 • Koridorda ve sınıflarda toz ve gürültüye neden olabilecek oyunlardan kaçınır. Arkadaşlarına zarar verecek davranışlarda bulunmaz.
 • Zümre odası ve öğretmen odasına girilmemeli, öğretmen ile yapılacak görüşmeler için öğretmen odadan dışarı çağrılmalı.

YEMEKHANE 

 • Okul idaresinin belirlediği yemek saatlerine uyulur.
 • Yemek yerken yüksek sesle konuşulmaz.
 • Yemekten önce ve sonra eller yıkanır.
 • Yemekhanedeki görevlilere karşı saygılı olunur.
 • İsraf olmaması için gereğinden fazla yemek ve ekmek alınmaz.
 • Yemekhanede verilen yiyecekler dışarı çıkarılmaz.

KÜTÜPHANE

 • Kütüphanede sessiz olunur.
 • Ödünç alınan kitaplar zamanında teslim edilir. Kitap geri getirilmediği takdirde öğrenci tarafından yenisi alınır ya da bedeli okul idaresine ödenir.

RESİM ATÖLYESİ

 • Atölyedeki araç-gereçler, masalar ve sandalyeler temiz ve düzenli tutulur.
 • Ders sırasında iş önlükleri giyilir.
 • Ders bitiminde atölyedeki malzemelerini toplar ve ellerini yıkar.
 • Ders öğretmeninin koyduğu kurallara uyar.

SPOR ALANLARI

 • Dersle ilgili kıyafet ve gereçle derse katılır.
 • Giyinme odalarını temiz ve düzenli tutar.
 • Beden eğitimi öğretmeninin izni olmadan spor araç gereçlerini kullanmaz.
 • Ders öğretmeninin koyduğu kurallara uyar.
 • Kapalı spor alanlarına spor ayakkabı haricinde ayakkabıyla giremez.

LABORATUVAR 

 • Dersle ilgili araç ve gereçle derse katılır.
 • Laboratuvarı temiz ve düzenli tutar.
 • Laboratuvar araç ve gereçlerini zarar vermeden dikkatli kullanır.
 • Ders bitiminde laboratuvar malzemeleri eksiksiz ve düzgün bırakılır.

SERVİS

 • Servis personeline karşı saygılı davranır.
 • Servis hareket etmeden emniyet kemerini takar.
 • Servis şoförünün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınır.
 • Serviste eşyalarını bırakmaz, ayakta durmaz, aralarda dolaşmaz.
 • Camdan sarkmaz, dışarı çöp atmaz.
 • Servise inip binerken dikkatli olur.
 • Servisi bekletmez, zamanında hazır bulunur.
 • Servis içinde herhangi bir şey yemez
Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.