Mürüvvet Evyap Ortaokul Matematik Zümresinin hazırladığı ‘Dünya Matematik Günü’ etkinlikleri International Day Of Mathematics sitesinde yerini aldı. Dünya Matematik Günü kutlamaları “A Better World With Math!” teması ile tüm dünya ile aynı anda EVYAP’ta…

#idm314 #MathematicsForABetterWorld

World Mathematics Day’ events prepared by Mürüvvet Evyap Middle School Mathematics Department have been featured on the International Day Of Mathematics website. With the theme  “A Better World With Math!”, World Math Day celebrations are in EVYAP at the same time with the whole world! …

#idm314 #MathematicsForABetterWorld