Mürüvvet Evyap Ortaokul Matematik Zümresinin hazırladığı ‘Dünya Matematik Günü’ etkinlikleri International Day Of Mathematics sitesinde yerini aldı. Dünya Matematik Günü kutlamaları “A Better World With Math!” teması ile tüm dünya ile aynı anda EVYAP’ta…

#idm314 #MathematicsForABetterWorld