Dokularımızın besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak başta olmak üzere birçok görevi yerine getiren ve bizim için hayati bir sıvı olan kan içerisinde alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları gibi kan hücrelerini barındırır. Kanımızın yapısını daha iyi anlayabilmek için “Kan Modeli” hazırladık. Böylece hem öğrendik hem de çok eğlendik.

Blood, which is a vital fluid for us and fulfills many tasks, especially meeting the nutrient and oxygen needs of our tissues, contains blood cells such as red blood cells, white blood cells and platelets. We have prepared a “Blood Model” to better understand the structure of our blood. So we both learned and had a lot of fun.