Kodlama Kursu
Kodlama Kursu

2017-2018 Eğitim - Öğretim yılında  Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi, öğrencilerine Cumartesi günleri iki periyot halinde ( 10.00-12.30 ve 13.00 -15.30 )   Algoritma, Kodlama , Robotik , 3D Tasarım , 3D Printing branşlarında kurs vermeye başladı.

Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi ile Türkiye’nin bilişim eğitimi alanındaki en köklü ve en büyük kuruluşu olan Bilge Adam firmasının birlikte üstlendikleri bu proje/kurs ile öğrenciler yeni çağın gerektirdiği temel becerilerden olan kodlama alanında  niteliklerini çoğaltmış olacaklar. Microsoft, Autodesk, Apple, Google vb. kurumların uluslararası sertifikalarına sahip Bilge Adam profesyonelleri bu birikimlerini okulumuz öğrencilerine Cumartesi kurslarında aktaracaklar.

 Algoritma, Kodlama , Robotik , 3D Tasarım , 3D Printing eğitimleri okulumuz öğrencileri için farklı yaş grubu ve seviyelere göre oluşturulmuş sınıflarda sürüyor. Gerçek hayatta kullanılan yazılımların gençlerin öğrenebileceği şekilde aktarılması üzerine tasarlanmış olan bu eğitim modeli ile öğrenciler teorik değil, bire bir uygulamalı eğitim alma imkânı buluyorlar. Herkesin somut bir ürün geliştirmesiyle tamamlanacak olan eğitim programı  90 saat/ 1 yıl olarak öngörülüyor.

Özel Mürüvvet Evyap Koleji ve Fen Lisesi bu eğitim programı ile öğrencilerin teknolojiyi sadece tüketen değil,  üretebilen bireyler olmalarını, hızla değişen dünyadaki yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olacak bilgileri bu eğitim süreçleri ile kazanmalarını amaçlıyor. Kodlama eğitimi, analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesinde oldukça etkili bir branş olup ileride öğrencilerimiz hangi mesleği seçerlerse seçsinler,  teknolojiye hâkim olmaları sebebiyle alanlarında fark yaratmaları mümkün olacaktır. Eğitim Programında  görev alan uzmanlardan Eğitim Planlama Müdürü Tuğrul Kapucuoğlu, Yazılım Geliştirme Mühendisleri / Eğitmenleri Büşra Korkmaz , İbrahim Baş, Can Akçay 90 saatlik  ders içeriğini öğrenme hızları ile doğru orantılı olarak kavratıp, program sonunda yapılacak sınavlara öğrencileri hazırlayacak.

Kursta yer alan dersler ;

Algoritma; bir problemin çözümü için gereken tüm işlemlerin mantıksal olarak sıralı bir şekilde ifade edilmesidir. Bu kavram sadece programlama yada yazılım geliştirmek için değil; günlük hayattaki aktivitelerde ve çeşitli derslerde karşılaşılan sorunları çözmek için de kullanılır.

Robotik;Bu dersin amacı, Endüstri 4.0 ile dünyada giderek yaygınlaşan robotik kullanımına öğrencileri hazırlamaktır. Eğitimlerimizde Lego, Mindstorms ev3 eğitim seti kullanılır.Ayrıca Arduino da öğretilir.

3D Tasarım;günümüzde her işin başı tasarımdır. Öğrenciler bu eğitimde tüm nesnelerde kullanılan 3 boyutlu modellemeyi ve ilgili yazılımları öğrenir.

3D Printing; Teknolojide devrim yaratan 3 boyutlu yazıcıların çalışma mantığı ve baskı tekniklerinin anlatılacağı bu eğitim sonunda, öğrencilerimiz tasarladıkları 3D modellerin baskısını alabilecek seviyeye geleceklerdir.