Öğrenci Yetiştirme Seminerleri
Öğrenci Yetiştirme Seminerleri

Okulumuzda PDR servisi tarafından öğrencilerimize yönelik aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır.

  • Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerimizin okul yaşantısına uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan tanıtım çalışmalarıdır.

  • Gelişim ve Gözlem Takibi

Öğrencilerimize etkili bir şekilde destek olabilmek için onları daha yakından tanımak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayabilmek için yaptığımız çalışmalardır.

  • Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda veya servisimizin gerekli gördüğü durumlarda, uzman ve öğrencinin gerçekleştirdiği bireysel görüşmelerdir. Bu görüşmeler, gizlilik esasına dayanır ve mevcut konu üzerinde öğrenciyle çalışmalar yapılır.

  • Sınıf İçi Çalışmalar

Her sınıfın özelliğine ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sınıf etkinlikleri uygulanır. Aynı zamanda öğrencileri ders esnasında, sınıf ortamında gözlemleyebilmek için uzmanımız derslere gözlemci olarak katılır.

  • Test-Envanter Uygulamaları

Okulumuzda her yıl anaokulundan ilköğretime geçecek öğrencilerimize okul olgunluğu testi uygulanmaktadır. Bunun dışında öğrencilerin ihtiyacı olduğu düşünülen testler uzmanlarımız tarafından karar verilip uygulanır.

  • Seminerler

Yıl içerisinde öğrencilerimizin okula uyum sürecini hızlandırma, çevrelerine karşı duyarlı olma ve akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar ve seminerler düzenlenmektedir.